fotoboeken - photo books

"Architectuur & Wonen in Broek in Waterland"

 

Dit boek documenteert een zo representatief mogelijke selectie van de meest bijzondere panden in het even ten noorden van Amsterdam gelegen Broek in Waterland. Korte en informatieve teksten, waarin de bewonings-geschiedenis en de belangrijke architectonische stijlkenmerken van de panden worden behandeld, begeleiden de 280 foto's van exterieurs, interieurs en details. Niet eerder is een dergelijk overzicht in woord en beeld van dit unieke dorp verschenen. Het is een moment-opname van het dorp, gemaakt aan het begin van de eenentwintigste eeuw en geeft een fascinerende blik op het verleden. Een deel van de opbrengst uit de verkoop van het boek kwam ten goede aan de restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk te Broek in Waterland. Fotografie en uitgave: Olaf Klijn. Tekst (in Nederlands en Engels): Anne M.C. van Wijngaarden, voorheen verantwoordelijk voor Monumentenzorg van de Gemeente Waterland. Formaat: 21x30 cm. Aantal pagina's: 174. ISBN: 9 7890 830219. Nog enkele gesigneerde exemplaren van de eerste druk zijn verkrijgbaar voor 30 euro incl. verzendkosten binnen Nederland. De tweede herziene druk is uitverkocht.

 

"Het Gezicht van Waterland"

 

Dit boek bevat talrijke foto's van Waterland van de Neder-landse, meest Waterlandse, vakfotografen Marco Bakker, Wout Berger, Hans Bottelier, Marijke Bresser, Dirk Buwalda, Rachel Corner, Noor Damen, C. Barton van Flymen, Frits Gerritsen, Olaf Klijn, Henk van der Leeden, Marco van Middelkoop, Albert Roosenburg, Bert Verhoeff, Sietske de Vries en Manfred Wirtz on Waterland. Tekst: Olaf Klijn en Sjaak Hoogendoorn. Een deel uit de opbrengst van de verkoop van het boek is geschonken aan de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland. Uitgave: Olaf Klijn. Formaat: 24x22 cm. Aantal pagina's: 96. SBN: 9 789080 830226. Uitverkocht

"Tien Nederlandse houten 17e-eeuwse woningen"

 

De tien meest interessante houten woningen uit het boek "Architectuur & Wonen in Broek in Waterland" zijn in dit groot formaat boek in tekst en beeld weergegeven. Klik op de foto rechts om het boek in zijn geheel te bekijken en te bestellen. Fotografie en uitgave: Olaf Klijn. Formaat: 27x32 cm. Aantal pagina's: 90.

 

"¿ Cuba libre ? land van contrasten-land of contrasts-país de contrastes"

 

Dit groot formaat boek bevat 111 foto's en tekst in de Nederlandse, Engelse en Spanse taal. Klik op de foto rechts om het boek in zijn geheel te bekijken en te bestellen. Fotografie en uitgave: Olaf Klijn. Formaat: 27x32 cm. Aantal pagina's: 120.

"Azulejos"

 

Azulejo is een vorm van Portugees of Spaans beschilderd en geglazuurd tegelwerk. Het is een typisch aspect van de Portugese cultuur geworden en de tegels worden al zonder interruptie vijf eeuwen geproduceerd. Deze traditie vindt ook plaats in de voormalige Portugese en Spaanse koloniën in Latijns Amerika en de Filipijnen. In Portugal zijn azulejos te vinden in interieurs en exterieurs van kerken, paleizen, woningen en zelfs metro- en treinstations. Ze vormen een belangrijk onderdeel van de Portugese architectuur omdat ze worden toegepast op muren, plafonds en vloeren. Ze worden niet alleen als verfraaing gebruikt maar functioneren ook als klimaatbeheersing in woningen. Vele azulejos tonen beelden uit de culturele en historische geschiedenis van Portugal. Dit boek bevat talrijke foto's en tekst in de Nederlandse en Engelse taal. Fotografie en uitgave: Olaf Klijn. Formaat: 21x24 cm. Aantal pagina's: 58. Klik op de foto rechts om het boek in zijn geheel te bekijken en te bestellen.

 

Boek Broek in Waterland

"Architecture & Living in Broek in Waterland"

 

This book aims to document a representative selection of the most interesting buildings in the village of Broek in Waterland, situated just north of Amsterdam. Brief, informative texts give the history of how the buildings have been used and occupied and the main architectural features. These supplement the 280 photographs of the buildings' exteriors, interiors and architectural details. This is the first ever illustrated survey of this unique village. It is a snapshot of the village, at the beginning of the 21st century and it offers a fascinating view of the past. Part of the proceeds from the sale of this book have been donated to the restoration fund of the Dutch Reformed Curch in Broek in Waterland. With photographs by Olaf Klijn and texts (in Dutch and English) by Anne M.C. van Wijngaarden, formerly employed by the Waterland Council, responsible for the conservation of historic buildings. Published by Olaf Klijn. Size: 21x30 cm. Pages: 174. ISBN: 9 7890 830219. Autographed copies of the first edition are for sale at 30 euros including postage in the Netherlands.

The second revised edition sold uit.

"The many faces of Waterland"

 

This book showcaseoma large number of photographs related to the Waterland region by the Dutch, mostly Waterland photographers Marco Bakker, Wout Berger, Hans Bottelier, Marijke Bresser, Dirk Buwalda, Rachel Corner, Noor Damen, C. Barton van Flymen, Frits Gerritsen, Olaf Klijn, Henk van der Leeden, Marco van Middelkoop, Albert Roosenburg, Bert Verhoeff, Sietske de Vries and Manfred Wirtz. With texts by Olaf Klijn and Sjaak Hoogendoorn. Part of the proceeds from this publication have been donated to the local conservation society Agrarisch Natuurbeheer Waterland.

Published by Olaf Klijn. Size: 24x22 cm. Pages: 96. ISBN: 9 789080 830226. Sold out.

"10 Dutch 17th century wooden homes"

 

The ten most striking wooden homes from the book "Architecture & Living in Broek in Waterland" are featured in this king size book. Click the image to the left for a full preview and to order the book. Photography: Olaf Klijn. Size: 27x32 cm. Pages: 90.

"¿ Cuba libre ? land van contrasten-land of contrasts-país de contrastes"

 

This large size book cfeatures 111 photographs and texts in Dutch, English and Spanish. Click the image to the left for a full preview and to order the book. Photography: Olaf Klijn. Size: 27x32 cm. Pages: 90.

"Azulejos"

 

Azulejo is a form of Portuguese or Spanish painted, tin-glazed, ceramic tile work. It has become a typical aspect of Portuguese culture, having been produced without interruption for five centuries. There is also a tradition of their production in former Portuguese and Spanish colonies in Latin America and in the Philippines. In Portugal, azulejos are found on the interior and exterior of churches, palaces, ordinary houses and even railway stations or subway stations. They constitute a major aspect of Portuguese architecture as they are applied on walls, floors and even ceilings. They were not only used as an ornamental art form, but also had a specific functional capacity like temperature control in homes. Many azulejos chronicle major historical and cultural aspects of Portuguese history. This book features many photographs and texts in Dutch and English. Photography: Olaf Klijn. Size: 21x24 cm. Pages: 58. Click the image to the left for a full preview and to order the book.

"Sylvia Lo-A-Njoe, portretschilderen"

 

Olaf Klijn was verantwoordelijk voor de fotografie en opmaak van dit boek van de kunstschilder Sylvia Lo-A-Njoe. Klik op de foto rechts om het boek in zijn geheel te bekijken en te bestellen. Uitgave: Sylvia Lo-A-Njoe.

Formaat: 18x18 cm. Aantal pagina's: 54.

"Zeeland anno 1900 volgens Henri Cassiers (1858-1944)"

 

Unieke collectie reproducties van het werk dat Henri Cassiers rond 1900 in Zeeland maakte. Tekst in Nederlands en Engels. Formaat 18x18 cm. Pagina's: 30.

Klik op de foto rechts om het boek in zijn geheel te bekijken en te bestellen.

"Holland anno 1900, Henri Cassiers"

 

In 1994 werd dit boekje uitgegeven door Olaf Klyn Productions, ISBN 90-74994-01-6. Formaat 24x17 cm. Pagina's: 48 pagina. Tekst in Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees,Italiaans, Chinees.De allerlaatste gesigneerde exemplaren zijn nog te koop voor

20,- plus verzendkosten.

"Henri Cassiers, 1858-1944"

 

In 1994 was het 50 jaar geleden dat de Vlaamse kunstenaar Henri Cassiers overleed. Ter gelegenheid daarvan werd ditnprachtige boek uitgegeven door Pandora, ISBN 90-5325-01508. De allerlaatste Nederlandstalige exemplaren zijn verkrijbaar voor

€ 30,- inclusief verzendkosten binnen Nederland.

Boek Zeeland anno 1900 Henri Cassiers

"Sylvia Lo-A-Njoe,portrait paintings"

 

Olaf Klijn was responsible for the photography and design of this book of artist painter Sylvia Lo-A-Njoe. Click the image to the left for a full preview and to order the book. Pubkished by: Sylvia Lo-A-Njoe.

Size: 18x18 cm. Pages: 54.

"Zeeland anno 1900 according to Henri Cassiers (1858-1944)"

 

Unique collection of reproductions from the works Henri Cassiers painted in Zeeland, Holland around 1900. Txts in Dutch and English. Pages: 30. Size: 18x18 cm.

Click the image to the left for a full preview and to order the book.

"Holland anno 1900, Henri Cassiers"

 

In 1994 this booklet was published by

Olaf Klyn Productions, ISBN 90-74994-01-6. Size 24x17 cm, soft cover, 48 pages, text in Dutch, English, German, French, Spanish, Italian and Portuguese. The very last copies are available at 20,-.

 

"Henri Cassiers, 1858-1944"

 

At the occasion of the fact that in 1994 it was 50 years ago when Henri Cassiers died this fabulous book was published. Size 25x30 cm, hard cover, 166 pages. Publisher: Uitgeverij Pandora, ISBN 90-5325-01508. A few copies in mint condition of the Dutch version of the book are still available at € 30,-.

Fotobijdragen van Olaf Klijn verschenen in de volgende boeken: Photographic contributions by Olaf Klijn have been published in the following books:

 

“Architect 2004, Creative Works of Dutch Architects” (ISBN 90-4400-56-OX)

“M III Architecten, Facts and Fantasies” (ISBN 90-77072-13-6)

“Moderne Architectuur Fotografie in Haarlem” (ISBN 90-78381-043),

“Het Beroemde Huis” (Anne M.C. van Wijngaarden) (ISBN 90-78381-043)

“De Agnieten Kapel” (Universiteit van Amsterdam)

“Het Gezicht van Waterland” m.m.v. 16 beroepsfotografen (ISBN 978-90-808302-2-6)

“Een welkom academisch gezelschap” (ISBN 9-789052-602752)

“POST CS Het Boek” (ISBN 978-90-79566-01-3)

“Architecture Now 6” (ISBN 978-3-8365-0193-4)

“Green Architecture Now” (ISBN 978-3-8365-0372-3)

 

<script>

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

})(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

ga('create', 'UA-78110010-1', 'auto');

ga('send', 'pageview');

</script>